Peacepink

Worldwide Campaign to stop the Abuse and Torture of Mind Control/DEWs

Ajattelin että näistä voisi tehdä erillisen listan, niitä on sitten helpompi etsiä. Aloitan tuoreella uutisella 20.2.2107 Ilta-Sanomista:

"Virallinen varoitus Saksassa: Lasten nukkea väitetään vakoiluvälineeksi – vanhemmille tiukka neuvo"

http://www.iltasanomat.fi/digitoday/tietoturva/art-2000005095446.html

Kun menin allaolevalle sivulle, useaan kertaan ilmestyi tulostusikkuna, jonka joka kerran sitten peruin (Oulun kaupunginkirjaston Tuiran sivukirjaston 15 minuutin koneella 20.2.2017 arviolta vähän klo 17 jälkeen).  Näitä itsekseen tapahtuvia klikkauksia ja itsekseen aukevia sivuja on alkanut tulla enemmän, myös siten että taakse ilmestyy ensin "vihaisen" näköinen todennäköisesti videolle kuvaaja.

"German parents told to destroy Cayla dolls over hacking fears"

http://www.bbc.com/news/world-europe-39002142

Views: 478

Replies to This Discussion

Aika laaja sivusto sivusto sähköiseen mind-control tegnologiaan tässä. https://www.bibliotecapleyades.net/esp_sociopol_mindcon.htm#Additio...

Tämän ketjun aloitusjuttuun liittyvä uutinen: kuinka vanhemmat antavat lapsilleen tehtäväksi rikoksia (tässä esimerkkinä salakuuntelu).

Germany: Please Destroy Your Child's Smartwatch
http://uk.pcmag.com/news/92071/germany-please-destroy-your-childs-s...
PCMag UK News

By Michael Kan 17 Nov 2017, 10:27 p.m.
The German regulator is targeting smartwatches for children that are built with a listening function.

A German regulator is banning the sale of certain smartwatches designed for children because they can be used for spying.
...
"There is a particular danger in toys being used as surveillance devices," it said at the time.

A month ago, a Norwegian consumer watchdog also found security flaws in three smartwatches built for kids.

**************

German agency bans children's 'smart' watches over spying concerns
http://www.straitstimes.com/world/europe/german-agency-bans-childre...
Published Nov 18, 2017, 2:07 am SGT

"Via an app, parents can use such watches to secretly listen to a child's environment.
They are to be seen as a prohibited transmitter," Jochen Homann, president of the agency,
said in a statement. "Our investigation has also shown that parents have used the watches
to listen to teachers in the classroom."

Suomennettu e-kirja illuminaateista-  http://www.heinola.org/~patato/fritz0.html

Muutamia linkkejä Suomessakin kehitettyyn vainossa erittäin hyödylliseen teknologiaan:

https://www.is.fi/digitoday/art-2000005434239.html
Näetkö kuvassa mitään outoa? Syytä olisi – kukaan heistä ei ole oikea ihminen
Julkaistu: 3.11. 7:00
Suomalaistutkimus todistaa tekoälyn erittäin vakuuttavasti väärentämien valokuvien aikakauden olevan koittanut.

"Terveydenhuollossa samaa perusteknologiaa voitaisiin käyttää väärien potilastietojen luomiseen."
...
"Kokonaan väärennettyjen ja entistä vakuuttavampien valokuvien käyttö voi teoriassa mahdollistaa vaikkapa syyttömien ihmisten lavastamisen tilanteisiin, joissa heillä ei ollut osaa eikä arpaa."
...
"Mutta viime aikoina on osoitettu, että jopa puhuttuja videoita voi olla piakkoin mahdollista väärentää uskottavasti."

https://www.is.fi/digitoday/art-2000005452954.html
Voiko uudella suomalaiskeksinnöllä tehdä valeuutisia? ”Kömpelö työkalu”
Julkaistu: 17.11. 11:13
Nvidian asiantuntija rauhoittelee huolia heidän keksintönsä väärinkäytöstä ja tekoälyn tulevaisuudesta.

https://www.is.fi/digitoday/art-2000005452952.html
Suomessa kehitetään hiljaisuudessa uutta tekniikkaa – mullistaa pelaamista ja autoilua
Julkaistu: 17.11. 11:13
Julkkisvalokuvien väärentäminen oli leikillinen esimerkki itseään vastaan kisaavan tekoälyn voimasta. Suomalaistutkija pohtii, mitä on luvassa.

http://www.washington.edu/news/2017/07/11/lip-syncing-obama-new-too...
http://grail.cs.washington.edu/projects/AudioToObama/siggraph17_oba...

https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000005481201.html

Tunnelma kuin tieteiselokuvassa: Helsingin taivaalla risteili 22 poliisin miehittämätöntä lennokkia valvomassa itsenäisyyspäivän viettoa
Poliisi voi käyttää lennokkien kuvaamaa materiaalia mahdollisten rikosten selvittelyihin.

Julkaistu: 7.12. 13:37

"Helsingin poliisi tiedotti keskiviikkona Twitterissä valvoneensa itsenäisyyspäivänä järjestystä 22 miehittämättömän lennokin avulla."

https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000005479164.html

AP: Kuubassa väitettyjen äänihyökkäysten kohteeksi joutuneen USA:n lähetystöväen aivoissa on havaittu rakenteellisia muutoksia – lääkärit eivät osaa selittää, miten muutokset ovat syntyneet
Viranomaiset eivät ole kertoneet, löytyikö muutoksia kaikilta yli 20 potilaalta vai vain osalta.

Julkaistu: 6.12. 17:22

Tässä vainottujen Yhdistyksen sääntöehdotus - sellaisena kun se nyt on. 

 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Suomen joukkovainotut ry ja sen kotipaikka on Helsinki.

 

 1. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on parantaa vainon uhrien asemaa yhteiskunnassa. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

- kerää tietoa vainoista ja vainon uhreista.

- auttaa vainon uhreja selvittämään asiansa viranomaisille ja päättäjille.

- informoi tiedotusvälineita ja kansalaisia vainoista ja vainon uhreista Suomessa ja ulkomailla.

- voi myös järjestää esitelmiä, illanviettoja, keskustelutilaisuuksia ja tutustumiskäyntejä.

 

 1. Jäsenet

Yhdistykseen jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

 

 1. Liittymis- ja jäsenmaksu

Toimintansa tukemiseksi yhdistyksellä on oikeus kantaa jäsenmaksuja ja ottaa vastaan perintöjä ja lahjoituksia.Jäsenmaksun perimisestä päättää yhdistyksen vuosikokous, joka samalla päättää sen suuruudesta. 

Jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous.

 

 1. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 2-8 muuta varsinaista jäsentä sekä 0-8 varajäsentä. Hallituksen toimikausi on pääsääntöisesti vuosikokousten välinen aika. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaanluettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

 

 1. Päätösvalta

Yhdistyksessä päätäntäoikeutta käyttävät yhdistyksen kokouksessa läsnä olevat jäsenet.

 

7.Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja joko taloudenhoitajan tai sihteerin kanssa.

 

 1. Tilikausi

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

 

 1. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta. Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi-toukokuussa. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

 

 1. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään 14 vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä tai sähköpostitse.

 

 1. Ylimääräiset kokoukset

Yhdistyksen ylimääräisen kokouksen kutsuu koolle hallitus, kun se sellaisen tarpeelliseksi katsoo tai kun vähintään yksi kolmasosa (1/3) äänioikeutetuista sitä vaatii.

 

 1. Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto
 6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus
 8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
 9. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa
 10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

 

 

 1. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

 

 

Tämä on Suomenkielinen Arvi Kuittisen kokoelma.  https://finnsanity.blogspot.fi/2016/03/tampereella-cian-lasten-kidu... 

Laite jonka avulla voi "keskustella" tietokoneen kanssa ilman mitään ääntä tai liikettä:

AlterEgo: A Personalized Wearable Silent Speech Interface

http://delivery.acm.org/10.1145/3180000/3172977/p43-kapur.pdf?ip=85...

Vainoajan apuväline:

The world biggest directory of online surveillance security cameras. Select a country to watch live street, traffic, parking, office, road, beach, earth online webcams.

http://www.insecam.org/en/

Canada Orders Diplomats’ Families to Leave Cuba Over Unexplained ‘Brain Injuries’

https://www.thedailybeast.com/canada-sends-cuban-diplomat-families-...

"'According to these specialists, medical information raised concerns for a new type of a possible acquired brain injury..."

Jutussa puhutaan uudenlaisesta aivovauriotyypistä, jota Kanadan suurlähetystön ihmisiltä löytyi. Se voi tarkoittaa, että on mahdollista esimerkiksi ruumiinavauksessa todeta onko henkilö joutunut elinaikanaan ääniaseen kohteeksi. Eri asia tietenkin on, tehdäänkö aseiden kohteiksi joutuneiden ruumiille asian tarkistus.

Tässä on paljastettu yksi keino vakoilla lähes ketä tahansa missä tahansa ilman kallista vakoiluteknologiaa. Tämä tapa on ollut olemassa siitä lähtien kun kamerakännyköitä on ollut olemassa, eikä vasta nyt kun se on paljastettu. Sivulla on linkki myös itse sovellukseen jonka voi asentaa omaan kännykkäänsä, jos on tarpeeksi tyhmä.

"Facts

Once you grant an app access to your camera, it can

access both the front and the back camera
record you at any time the app is in the foreground
take pictures and videos without telling you
upload the pictures/videos it takes immediately
run real-time face recognition to detect facial features or expressions

Have you ever used a social media app while using the bathroom?

All without indicating that your phone is recording you and your surrounding, no LEDs, no light or any other kind of indication."


https://krausefx.com/blog/ios-privacy-watchuser-access-both-iphone-...

RSS

Latest Activity

JasonMxxxx posted a video

Are Christians Really Being Persecuted?

David Guzik addresses the issue of persecution of the Christian Church in our western world, in anticipation of what is to come but also in light of the pres...
2 hours ago
Robin Yan posted a blog post

After watching this video for UN Committee Against Torture...

After watching this video for UN Committee Against Torture , you must send, forward  this whole message for me.http://www.filedropper.com/srcribd123( Continued)http://www.filedropper.com/22531Or,https://gofile.io/d/D2EW3ORobin YanCanadian victim of tortureSee More
5 hours ago
deca posted videos
7 hours ago
Faride commented on deca's video
Thumbnail

Stress management

"Thanks for sharing your solution to this problem. I myself prefer using cbd thyroid now. This herbal medicine has good medicinal properties and at the same time, it is safer than conventional antidepressants. I order CDB on the website with home…"
11 hours ago
Victoria replied to Soleilmavis's discussion Petition to United Nations and Governments Worldwide to Stop Electromagnetic Mind Control Abuse and Torture
13 hours ago
Victoria liked Soleilmavis's discussion Petition to United Nations and Governments Worldwide to Stop Electromagnetic Mind Control Abuse and Torture
13 hours ago
CLS posted a status
"Wake up why are all these TIs coming out. Pay attention to repeated messages."
13 hours ago
CLS posted a status
"TIs Pay Attention!!!!! We at war within. Steve Bannon white nationalist are responsible for covid."
14 hours ago

Badge

Loading…

© 2020   Created by Soleilmavis.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service