Fremtidens Mind Control og Våben (Den stille krig... 3. Verdenskrig

Views: 34
Get Embed Code
Se denne video på engelsk og vær opmærksom - det er en afspejling af virkeligheden. Se og lyt ydermere direkte på www.lydstresser.dk og download dokumentet "Den stille krig mod den menneskelige psyke" og "Mind Control with Silent Sounds and Super Computers". Sundhedsministeren, Videnskabsministeren, direktøren for IT- & Telestyrelsen, Sundhedsstyrelsens direktør, Arne Rolighed ("Gud") og cirka 30 andre "ansvarlige" har alle modtaget en mikrobølgelyddetektor - se også videoerne "Den Sunde Dagsorden" og "Frederiksberg Appellen" hurtigst muligt. --- Mind control, microwave and scalar wave weapons, surveillance, free energy, tesla, psychotronics, brain programming, electromagnetics, ... all » electrogravity, frequency and vibration, computers, mathematics, science, technology, miniaturization, weather modification, dudding of electronics, melting of metal, tesla shields neutralizing biological, chemical and nuclear weapons, telepathy, psychic surgery. technologies that can read our minds, control our minds and wipe out all life on earth. Text can found at: http://rakmanenuff.blogspot.com/«

You need to be a member of Peacepink3 to add comments!

Join Peacepink3

Votes: 0
E-mail me when people leave their comments –