na (3)

Czasami źle jest być nastolatkiem. Uzyskaj autorytet wokół siebie, jak co. Nawet jeśli chodzi o klasę, nie możesz od razu z niej wyjść. Jak więc Like może skończyć się otrzymywaniem wiadomości i połączeń podczas zajęć?

Zaimportuj swoją wersję new.m4r do biblioteki i zsynchronizuj iPhone'a lub ręcznie przeciągnij i upuść plik do DzwonekNatelefon, komponentu Twojego iphone4g.

make-ringtone-from-spotify.jpg?profile=RESIZE_710x

Wybór dzwonki na tel do naszych telefonów może być lepszy dla tego ucha niż domyślnych, które mają obecnie nasze telefony. Jeśli korzystamy z iPhone'a, możemy łatwo zainstalować dzwonki, wykonując po prostu kilka kroków. Pierwszą rzeczą do zrobienia jest po prostu wybranie przycisku „Ustawienia” na iPhonie, a następnie wybranie „Dźwięki” z opcji ustawień. Następnie możesz wybrać konkretny utwór, którego chcesz użyć jako dzwonka. Możesz nawet zdecydować, kiedy chcesz usłyszeć ten właśnie wybrany dzwonek. Mięśnie brzucha różne dzwonki do poczty głosowej, wiadomości tekstowych, a nawet e-maili. Zakładając, że zdecydowałeś na nie, przejdź przez przycisk „Pierścień” znajdujący się pod menu „Dźwięki” i naprawdę odznacz, z którym pochodzi brat ql-570. Zrób to na każdym z pudełek.

Większość popularnych dzwonków wideo jest obsługiwana przez dźwięk najwyższej jakości, który sprawia, że ​​cała koncepcja jest przyjemniejsza. Dzwonki wideo można pobrać z tego Internetu, pobrać z komputera lub z płyt DVD. Jednak rzeczywista żywotność dzwonka filmowego nie jest zbyt długa, ponieważ większość użytkowników woli zmieniać ją każdego dnia, kierując się prawdopodobnie najbardziej aktualnym. Ponadto wielu użytkowników lubi nagrywać wycinki siebie lub swoich bliskich i wszystkie z nich jako ringtunes. Wielu entuzjastów sportu woli wykorzystać wycinki z ulubionych chwil do uprawiania ulubionego sportu i cieszyć się każdą rozmową w takiej sytuacji. Wielu użytkowników ma klipy animowane, a także sceny filmowe jako dzwonki z filmów.

Aby wykorzystać pełną wyjątkowość i połączenie z zabawnymi dzwonkami dźwiękowymi, może to być szansa dla osoby. Więc weź to! Nie są wymagane żadne specjalne umiejętności ani utalentowany. Nie musisz być artystą ani kompozytorem; co zwykle jest takie proste. Pomogę Ci stworzyć idealny dzwonek, który całkowicie pomoże Twojemu telefonowi.

Kliknij „OK”, a następnie kliknij prawym przyciskiem myszy utwór i wybierz „Konwertuj zaznaczenie na AAC”. ITunes przekształci go następnie w zduplikowaną wersję utworu. W tym procesie chęć odczekania kilku chwil.

Możesz pobrać darmowe dzwonki Bluetooth poprzez prostą nawigację w Internecie lub telefon z włączoną funkcją Bluetooth. Jeśli pobierasz dzwonki, które będą miały charakter Bluetooth przez Internet, będziesz potrzebować komputera lub laptopa z obsługą Bluetooth.

Fani Ushera z pewnością pokochają naukę z piosenek i przebojów tego męskiego hydraulika. Niektóre witryny proszą również użytkowników o zalogowanie się i uiszczenie jednorazowej opłaty członkowskiej, aby móc korzystać z nieograniczonej liczby dostępnych plików do pobrania. Pospiesz się i zdobądź odpowiednie dzwonki Ushera! Miłego słuchania.

Read more…

Esse vídeo é longo. EU ENTRO NO TEMPO 54M48S AOS 54 MINUTOS E 48 SEGUNDOS
Mas, quero que vocês ouçam, traduzam para entender os momentos que antecederam o tempo que a mim foi concedido pela Câmara dos Vereadores da cidade de Sorocaba.
Se você tiver condições de traduzir, pegue papel e caneta e anote todas as pautas que foram apresentadas antes da minha fala.
Prestem atenção aos assuntos que representantes políticos discutem concede tempo, enquanto que, aos Direitos Humanos, crimes psicotronicos, apresentação da vítima, me foram concedidos 10 minutos.
Solicitei ampliação do tempo, mas inutilmente, nem mais um minuto me foi concedido, apesar do assunto ser gravíssimo.
Antes da minha fala, houve discussões a direitos dos animais, inclusive, assunto em pauta ao qual dedicam total atenção e interesse.
É o menoscabo com nossa causa e vítimas de crimes de torturas psicotronicas que tentam fazer de conta que "não existem e são fantasias das vítimas a descrição das dores, humilhações e perseguições que sofrem, além dos estupros eletrônicos".
Se tiverem pessoa confiável que traduza minha fala, peçam para traduzir, mas se "for tradutor confiável", e a transcrição não é confiável, sempre tem erros de concordância e sentidos muito graves.
Até hoje, 2020. não consegui Audiência Pública solicitada em 2016.
Isso é um menoscabo muito grande e desinteresse, provando alienação hipnótica e indução em massa no Brasil.
Naly de Araújo Leite - Sorocaba City - São Paulo State - Brasil

This video is long. I ENTER IN TIME 54H48M    -   54 MINUTS AND 48 SECONDS
But, I want you to listen, translate to understand the moments that preceded the time that was granted to me by the City Council of Sorocaba.
If you are able to translate, take paper and pen and write down all the guidelines that were presented before my speech.
Pay attention to the subjects that political representatives discuss grants time, while, for Human Rights, psychotronic crimes, presentation of the victim, I was granted 10 minutes.
I requested an extension of time, but to no avail, I was not granted another minute, despite the fact that the subject was very serious.
Before my speech, there were discussions on animal rights, including a subject on the agenda to which they dedicate full attention and interest.
It is the least thing with our cause and victims of crimes of psychotronic torture that try to pretend that "the victims do not exist and are fantasies describing the pains, humiliations and persecutions they suffer, in addition to electronic rapes".
If you have a reliable person who translates my speech, ask to translate, but if "you are a reliable translator", and the transcription is not reliable, there are always errors of agreement and very serious meanings.
Until today, 2020. I did not get a Public Hearing requested in 2016.
This is a very big minuscule and disinterest, proving hypnotic alienation and mass induction in Brazil.
Naly de Araújo Leite - Sorocaba City - São Paulo State - Brazil

Cette vidéo est longue. J'ENTRE DANS LE TEMPS 54M48S 54 MINUTES ET 48 SECONDES
Mais, je veux que vous écoutiez, traduisez pour comprendre les moments qui ont précédé le temps qui m'a été accordé par la Mairie de Sorocaba.
Si vous êtes capable de traduire, prenez du papier et un stylo et notez toutes les directives qui ont été présentées avant mon discours.
Faites attention aux sujets que les représentants politiques discutent accordent du temps, tandis que, pour les droits de l'homme, les délits psychotroniques, la présentation de la victime, j'ai eu 10 minutes.
J'ai demandé une prorogation de délai, mais en vain, on ne m'a pas accordé une autre minute, malgré le fait que le sujet était très sérieux.
Avant mon discours, il y a eu des discussions sur les droits des animaux, y compris un sujet à l'ordre du jour auquel ils accordent toute leur attention et leur intérêt.
C'est la moindre chose avec notre cause et les victimes de crimes de torture psychotronique qui essaient de prétendre que "les victimes n'existent pas et sont des fantasmes décrivant les douleurs, les humiliations et les persécutions qu'elles subissent, en plus des viols électroniques".
Si vous avez une personne fiable qui traduit mon discours, demandez à traduire, mais si "vous êtes un traducteur fiable" et que la transcription n'est pas fiable, il y a toujours des erreurs d'accord et des significations très graves.
Jusqu'à aujourd'hui, 2020. Je n'ai pas obtenu d'audience publique demandée en 2016.
C'est un très gros minuscule et un désintérêt, prouvant l'aliénation hypnotique et l'induction de masse au Brésil.
Naly de Araújo Leite - Ville de Sorocaba - État de São Paulo - Brésil

Outros canais nos quais fui publicada em tempo real de minha exposição.

Autres chaînes dans lesquelles j'ai été publié en temps réel pour mon exposition.

Other channels in which I was published in real time for my exhibition.

Read more…

OPPORTUNITY WOR(l)D

Animation12.gif       

10635702_10202786542445712_2046150573851052708_n.jpg?oh=ce4852c37cba696f0ab8e6187975757e&oe=54B71442&__gda__=1421579254_e42c5f9b9091800f4a0348c5d9168c2b
9143166675?profile=original
9143167065?profile=original

9143166885?profile=original
9143167095?profile=original
9143167669?profile=original
10610674_10202786540285658_6134039893975597240_n.jpg?oh=7ad6d929b54b1dfe2cef008fa2939aab&oe=54CC87B8&__gda__=1421340684_77dcb2bf940825e2d76577ecde50d09d
JOIN: http://rjbrasil.worldgn.com/

Orenil Machado
Cel: 55-21-983326866
Read more…